Գլխավոր

Բարի գալուստ Էրուդիտ քոլեջ գիմնազիա: Մեզ մոտ յուրաքանչյուր երեխայի ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում: Ամեն առարկային` քոլեջում տրամադրվում է 20 րոպե /գիմնազիայում 25րոպե/` խաղերի, հեքիաթների միջոցով երեխաները տեղափոխվում են դասարանից դասարան պարզ և բարդ առարկաների հաջորդականությամբ: Դասասենյակները լուսավոր են, կահավորված մանկական ժամանակակից գույքով: Ծնողների համար նախատեսված է սպասասրահ` հեռուստացույց, սուրճ, Wi-Fi, նաև կարող են մասնակցել բազմազան դասընթացների, նախատեսված նույն ժամերին` մեծահասակների համար: Խմբերում նախատեսված է 8-12 երեխա` խմբավորված ըստ տարիքի:Էրուդիտ Քոլեջ - գիմնազիա 3-6 տարեկանների համար՝

-Անգլերեն լեզու
-Նկարչություն
-Մայրենի լեզու /խոսքի զարգացում/
-Ռուսաց լեզու
-Երգեցողություն
-Տրամաբանական թվաբանություն