Ուսումնական կենտրոն
- Համակարգչային խորացված դասընթացներ
- Դիմահարդարման գործնական ուսուցում
- Անգլերեն լեզվի ինտենսիվ ուսուցում
- Մոդելավորում (կար ու ձև)
Ավարտողներին տրվում է`
  Լիցենզավորված դիպլոմ